Benvingut al Perfil del Contractant

El perfil del contractant li permetrà obtenir tota la informació disponible sobre els concursos municipals i tota aquella informació addicional d'interès.


En termini de recepció d'ofertes

No s'han trobat dades.

últimes actualitzacions
Data actualització Objecte Import Estat
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 24 de maig a les 13.30 h) Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 17/05/2019    Subministre de motxiles pels clubs esportistes d'Andratx      Anunci  
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 9 d'abril a les 13.30 h)
Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.
En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.
Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 02/04/2019   Servei de digitalització de fons documentals de censos, padrons i llibres d'actes del Ple, custodiats a l'Arxiu Municipal      Anunci  
Termini presentació pressupostos: 5 dies hàbils, (finalitzarà el 22 de març a les 13.30 h)
Podran presentar els pressupostos via e-mail a la direcció cmenores@andratx.cat o al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament. En cas de consulta o dubte s'hauran d'abstindre de remetre'l a l'esmentat correu, hauran de dirigir-se al e-mail de contractacio@andratx.cat o al telèfon 971628011.
En l'apartat «assumpte» dels e-mails, és obligatori indicar el número d'expedient i el nom del contracte.
Les ofertes que se presentin per Registre General d'Entrada s'hauran de presentar en un sobre tancat i posar el número d'expedient 15/03/2019   Millora de rodona amb sembra e instal·lació de rètols      Anunci  
 11/03/2019   Subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió per la Central de Contractació de la FEMP acord Marc      Adjudicació  
<p>Plazo presentación presupuestos: 5 días hábiles (finalizará el 21 de febrer a las 13.30 h). Podrán presentar los presupuestos vía e-mail a la dirección cmenores@andratx.cat o en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento. En caso de consulta o duda absténgase de remitirlo a este correo, deberán dirigirse al e-mail contractacio@andratx.cat o al teléfono 971628011. En el apartado " src="resid/1/img/alerta.gif"> 14/02/2019   Subministrament i instal·lació de material i complements per l'àrea de fisioteràpia i rehabilitació del Centre de Dia d'Andratx      Anunci  

vegeu més

Unitat de Contractació

Avenida de la Curia, 1 . Andratx (Illes Balears)
Telèfon: 971628000 ext.306 971628011
Fax: 971628005
Correu electrònic: contractacio@andratx.cat

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat